Γερακιανά


Λιγα λόγια για το χωριό 3
   
Επικοινωνία: noxia@noxia.gr

    

        Στην απογραφή του πληθυσμού   έτους 1881 που έγινε από τους Τούρκους αναφέρονται τα Γερακιανά, ως υπαγόμενα στο Δήμο Σπηλιάς με δεκατέσσερις (14)οικογένειες και πενήντα έξι (56) κατοίκους από τους οποίους οι είκοσι εννέα (29) είναι άνδρες και οι είκοσι επτά (27) γυναίκες. Όλες οι οικογένειες είναι οικογένειες χριστιανών ενώ δεν υπάρχει καμία μουσουλμανική οικογένεια.

       Στην απογραφή του έτους 1900 αναφέρεται ως υπαγόμενο στο Δήμο Κολυμβαρίου με ογδόντα πέντε (85) κατοίκους.

      Το έτος 1920 αναφέρεται ως υπαγόμενο στο Δήμο Κολυμβαρίου με ογδόντα τέσσερις (84) κατοίκους.

Με απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 27 ΑΙ 31-1-1925 συστήνεται η Κοινότητα Νοχιών. Με την ίδια απόφαση ο οικισμός Γερακιανά προσαρτάται στην Κοινότητα Νοχιών, και το έτος 1928 αναφέρεται με εξήντα οκτώ (68) κατοίκους.

Με απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 357 Α/18-10-1934 ο οικισμός Γερακιανά αποσπάται από την Κοινότητα Νοχιών και προσαρτάται στην Κοινότητα Δρακόνας. Από τότε ο πληθυσμός του χωριού σύμφωνα πάντα με τις απογραφές είναι: έτος 1940 κάτοικοι εβδομήντα έξι (76), έτος 1951 κάτοικοι εξήντα επτά (67), έτος 1961 κάτοικοι εξήντα πέντε(65) και το έτος 1971 με πενήντα έξι (56)κατοίκους. Με το Ν. 2539/4-12-1997 η Κοινότητα Δρακόνας καταργείται και συνενώνετε με άλλες κοινότητες και απαρτίζουν τον Δήμο Κολυμβαρίου, τα δε Γερακιανά υπάγονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δρακόνας του Δήμου Κολυμβαρίου.

        Με το Ν. 3852/7-6-2010 / ΦΕΚ Α συνενώνονται οι Δήμοι Κολυμβαρίου, Βουκολιών, Μουσούρων και Πλατανιά και αποτελούν το νέο Δήμο Πλατανιά, τα δε Γερακιανά υπάγονται στην Τοπική Κοινότητα Δρακόνας του Δήμου Πλατανιά.

Όπως φαίνεται παραπάνω το χωριό μας δεν αποτέλεσε ποτέ του αυτόνομη Κοινότητα αλλά υπήρχε ως οικισμός άλλοτε της Κοινότητας Νοχιών, και άλλοτε της Κοινότητας Δρακόνας.

Πρόεδρος δεν εκλέχτηκε ποτέ από το χωριό μας (λόγω του μικρού αριθμού ψηφοφόρων που είχε) αλλά σχεδόν πάντοτε υπήρχε εκλεγμένος Κοινοτικός Σύμβουλος από το χωριό μας στην Κοινότητα.

Κατά την περίοδο 1983-1990 ήταν Πρόεδρος της Κοινότητας Δρακόνας ο καταγόμενος από το χωριό μας ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αντώνιος του Γεωργίου, ενώ κατά την περίοδο 2003-2006 στον τότε Δήμο Κολυμβαρίου είχε εκλεγεί ως Δημοτικός σύμβουλος ο χωριανός μας ΜΠΑΣΑΚΗΣ Γεώργιος του Νικολάου.